Ushio To Tora (TV) episodio 3, O Demônio Que Mora Na Pintura.