Ranpo Kitan: Game Of Laplace episodio 1, A Cadeira Humana (Parte 1).